Προνόμια-Κατατάξεις

General Benefits

 • Διαφήμιση της εταιρίας στα επίσημα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της ομάδας.

 • Διαφήμιση της εταιρίας στο επίσημο website της ομάδας.

 • Διαφήμιση της εταιρίας στον τύπο.*

 • Προβολή του logo της εταιρίας σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις της ομάδας (banner).

 • Εμφάνιση του logo της εταιρίας σε εμφανές σημείο του μονοθεσίου.

 • Προβολή του logo της εταιρίας στις εμφανίσεις της ομάδας (μπλούζες, ζακέτες, αγωνιστικές στολές κ.α.).

 • Ανάπτυξη Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης (ΚΕΚ).

 • Φορολογικές ελαφρύνσεις.

   * Μόνο για χορηγούς Diamond και Gold επιπέδου.

 

Sponsorship Ranking

Ανάλογα με την κατάταξη του χορηγού σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα, απολαμβάνει

και τα αντίστοιχα προνόμια:

 

Diamond Sponsors

 • Προβολή της εταιρείας σας στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας

 • Προβολή της εταιρείας σας στην επίσημη σελίδα της ομάδας στο Facebook και στο Instagram

 • Προώθηση της εταιρείας σας στις εμφανίσεις της ομάδας στο Τύπο

 • Επικόλληση μεγάλου μεγέθους αυτοκόλλητο του logo της εταιρείας σας σε εμφανές σημείο του μονοθεσίου

 • Τύπωση του logo της εταιρείας σας στα banner της ομάδας που χρησιμοποιούνται στις δημόσιες εμφανίσεις

 • Τύπωση του logo της εταιρείας σας στο εμπρός μέρος των επίσημων εμφανίσεων (ρουχισμός) της ομάδας

Gold Sponsors

 • Προβολή της εταιρείας σας στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας

 • Προβολή της εταιρείας σας στην επίσημη σελίδα της ομάδας στο Facebook και στο Instagram

 • Επικόλληση μεσαίου μεγέθους αυτοκόλλητο του logo της εταιρείας σας σε εμφανές σημείο του μονοθεσίου

 • Τύπωση του logo της εταιρείας σας στα banner της ομάδας που χρησιμοποιούνται στις δημόσιες εμφανίσεις

 • Τύπωση του logo της εταιρείας σας στο πίσω μέρος των επίσημων εμφανίσεων (ρουχισμός) της ομάδας

Silver Sponsors

 • Προβολή της εταιρείας σας στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας

 • Προβολή της εταιρείας σας στην επίσημη σελίδα της ομάδας στο Facebook

 • Επικόλληση μεσαίου μεγέθους αυτοκόλλητο του logo της εταιρείας σας σε εμφανές σημείο του μονοθεσίου

 • Τύπωση του logo της εταιρείας σας στα banner της ομάδας που χρησιμοποιούνται στις δημόσιες εμφανίσεις

Supporters

 • Προβολή της εταιρείας σας στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας

 • Προβολή της εταιρείας σας στην επίσημη σελίδα της ομάδας στο Facebook

 • Επικόλληση μικρού μεγέθους αυτοκόλλητο του logo της εταιρείας σας σε εμφανές σημείο του μονοθεσίου

PDF FILE


 

4