Η Ιστορία μας

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ


Η ομάδα Democritus Racing Team (DRT) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2015 στην πλειοψηφία της από φοιτητές του τμήματος Μηχανικών παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην πόλη της Ξάνθης. Σκοπός της ομάδας είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός μονοθεσίου, σύμφωνα με τους κανονισμούς της διεθνούς οργάνωσης FSAE (Formula Society of Automotive Engineers), με στόχο την συμμετοχή της στους διαγωνισμούς της ίδιας οργάνωσης.

Την ίδια χρονική περίοδο με τη δημιουργία της Democritus Racing Team, θεμελιώθηκε η συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή (Faculty Advisor) της ομάδας, Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος ΜΠΔ Dr Αντώνιο Γαστεράτο. Ο Dr Γαστεράτος αποτελεί το συνδετικό κρίκο με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και επικοινωνεί καθημερινώς με τους υπευθύνους προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν καλύτερη υποστήριξη από την πανεπιστημιακή κοινότητα και την πόλη της Ξάνθης.

PDF Παρουσίασης