Χορηγοί

Diamond

more_vert
close

BETA CAE Systems is a private engineering software company committed to the development of state of the art CAE software systems that meet the requirements of all simulation disciplines. The company’s products, the ANSA pre-processor/ EPILYSIS solver and META post-processor suite, and SPDRM, the simulation-process-data-and-resources manager, hold a worldwide leading position across a range of industries, including the automotive, railway vehicles, aerospace, motorsports, chemical processes engineering, energy, electronics, heavy machinery, power tools, and biomechanics.

JAMSport Suspension Systemsmore_vert
close

Η Jamsport Suspension Systems ιδρύθηκε το 1993 και μέχρι σήμερα έχει εξειδικευτεί στον τομέα των αναρτήσεων αυτοκινήτων παραγωγής και αγωνιστικών, διατηρώντας ένα ανταγωνιστικό όνομα στην αγορά. Η εταιρεία διατηρεί εγκαταστάσεις στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, στις οποίες γίνεται η κατασκευή μερών του μονοθεσίου.

Μεταλλευτική Θράκηςmore_vert
close

Η Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε. είναι μία σύγχρονη ελληνική εταιρεία με ειδίκευση στον τομέα της έρευνας μεταλλευμάτων στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται και σε θέματα χορηγιών που αφορούν την τοπική κοινωνία,παρουσιάζοντας έτσι ένα ευρύ πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης(ΕΚΕ). Επίσης βρίσκεται πλάι στα ελληνικά πανεπιστήμια,δημιουργώντας διαύλους μεταξύ ακαδημαϊκού και επαγγελματικού τομέα.

more_vert
close

The commercial company of I. KARAISKOS BROS SA is active in the field of industrial tools, machinery and equipment for car and motorcycle garages.

 • The company company has:
 • Professional hand tools, air tools, special tools
 • Worktops, wheelbarrows and tooling and spare parts
 • Air compressors - air installations
 • Generators
 • Hydroplating machines
 • Garden tools
 • Protection of workers
 • Hydraulic motorcycle ramps
 • Application presses - jacks - tripods
 • Tire balancers and tire changers
 • Special materials (silicones, adhesives, etc.)

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιώνmore_vert
close

Το ΙΚΥ, ένας από τους πιο ιστορικούς οργανισμούς της χώρας, διατρέχει μέχρι σήμερα μια μακρόχρονη πορεία προσφοράς στην προώθηση της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της τέχνης, της γλώσσας και του πολιτισμού, στοχεύοντας στην ανάδειξή τους στη σύγχρονη κοινωνία, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων που θέτει το διεθνές περιβάλλον.

Gold

Silver

>

Supporters